xarxes_quadrat

GRUP SCOUT MAFEKING D’ONTINYENT

Local

C/ de Sant Antoni núm 26-baix
46870 ONTINYENT -La Vall d’Albaida (VALÈNCIA)

Internet

WEB: www.gs167.scout.es

E-MAIL: secretariamafekingontinyent@gmail.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/mafeking167

Les dades enviades pasaran a formar part de la base de dades del GRUP SCOUT MAFEKING D’ONTINYENT a efectes de caràcter informatiu, de gestió , organització i de difusió de les activitats i informació. En qualsevol moment es pot fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant escrit per qualsevol via de contacte o a secretariamafekingontinyent@gmail.com.
Los datos enviados pasarán a formar parte de la base de datos del GRUPO SCOUT MAFEKING DE ONTINYENT con efectos de carácter informativo, de gestión , organización y de difusión de las actividades e información. En cualquier momento se puede hacer uso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito por cualquier vía de contacto o a secretariamafekingontinyent@gmail.com.